Bestuur en beheer na faillietverklaring

Bestuur en beheer na faillietverklaring
Titel: Bestuur en beheer na faillietverklaring
Auteur: B. Wessels
Bestelnr.: 9789013125948
Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
Prijs : € 136,50
Dit artikel is leverbaar binnen 24 uur
bij een bestelling voor 17:00 uur.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Wessels Insolventierecht IV 2015, Bestuur en beheer na faillietverklaring behandelt in het bijzonder de art. 64-107 Faillissementswet. Het commentaar gaat diepgaand in op positie, taak en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Ook gaat het boek uitgebreid in op de taak en de positie van de rechter-commissaris en die van de rechtbank. Kernvragen komen uitvoerig aan bod: 

Wat is het belang van de boedel?
Welke beleidsvrijheid heeft de curator bij beheer en vereffening van de boedel?
Op welke wijze krijgt deze gestalte, afgezet tegen belangen van (individuele) schuldeisers, de schuldenaar en belangen van maatschappelijke aard?
Daarna volgen beschouwingen over 

de commissie uit de schuldeisers;
de vergaderingen van de schuldeisers;
de voorzieningen ten aanzien van de schuldenaar na de faillietverklaring, zoals de faillissementsgijzeling, en de bijzondere wettelijke beheerstaken van de curator, waaronder
- de boedelbeschrijving;
- het voortzetten van het bedrijf;
- het vervreemden van goederen vr de staat van insolventie;
- het aangaan van schikkingen.
Het slothoofdstuk bespreekt overzichtelijk het verkrijgen van informatie door de curator van de gefailleerde schuldenaar zelf, diens echtgenoot of van bestuurders en commissarissen. Verder ook het verkrijgen van inlichtingen van de Belastingdienst of via het (doen) entameren van financieel strafrechtelijk onderzoek of (het al dan niet zelf uitoefenen van) het recht van enqute. 

Alle relevante literatuur en circa 250 rechterlijke uitspraken die sinds de vorige bewerking in 2010 zijn verschenen, zijn verwerkt. Dat maakt dit boek tot een uiterste actuele uitgave die iedere in het insolventierecht gespecialiseerde jurist zou moeten lezen. De afsluitdatum van de kopij was eind december 2014.