Grensoverschrijdende juridische fusies

Grensoverschrijdende juridische fusies
Titel: Grensoverschrijdende juridische fusies
Auteur: W.J.M. van Veen
M.P. Bongard
Bestelnr.: 9789013128215
Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
Prijs : € 66,50
Dit artikel is leverbaar binnen 24 uur
bij een bestelling voor 17:00 uur.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Een grensoverschrijdende juridische fusie is de juridische fusie waarbij naast een of meer Nederlandse rechtspersonen tevens een of meer rechtspersonen naar vreemd recht zijn betrokken. Hoewel de Nederlandse regeling zich beperkt tot kapitaalvennootschappen, zijn de mogelijkheden om grensoverschrijdend te fuseren ruimer. In een tijdsbestek van slechts enkele jaren zijn onder invloed van het Europese recht verschillende grondslagen ontstaan op basis waarvan een grensoverschrijdende fusie kan worden uitgevoerd. Elk van deze grondslagen kent zijn eigen mogelijkheden, beperkingen, uitdagingen en belemmeringen. Ook gelden steeds (deels) verschillende voorschriften die moeten worden nageleefd.  

Wat de grondslagen tot grensoverschrijdende fusie gemeen hebben, is dat zij hun oorsprong vinden in het Unierecht. De werking en de reikwijdte van het Unierecht zijn aldus bepalend voor de mogelijkheden en modaliteiten tot grensoverschrijdend fuseren. 

Het doel van dit werk is om de verschillende mogelijkheden tot grensoverschrijdend fuseren in kaart te brengen. Daarbij wordt tevens in detail ingegaan op de beperkingen, belemmeringen en de voorschriften die bij het uitvoeren van die fusies in acht moeten worden genomen. In het laatste hoofdstuk worden de verschillende fusievarianten schematisch weergegeven, met aanduiding van het type entiteiten dat op die grondslag kan fuseren, welk type entiteit de verkrijgende entiteit kan zijn en welke voorschriften moeten worden nageleefd. 

Tot op heden ontbrak een werk waarin het fenomeen van de grensoverschrijdende fusie integraal en systematisch werd behandeld. Dit boek voorziet in deze leemte.