Ontwerp omgevingswet

Ontwerp omgevingswet
Titel: Ontwerp omgevingswet
Bestelnr.: 9789013132076
Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
Prijs : € 64,00
Dit artikel is leverbaar binnen 24 uur
bij een bestelling voor 17:00 uur.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

De Omgevingswet komt er aan. Het wetsontwerp is in behandeling bij de Tweede Kamer. Momenteel gelden aparte regelingen voor ruimte, wonen, bouwen, infrastructuur, milieu, geluid, bodem, mijnbouw, monumentenzorg, natuur en water. Deze zijn vervat in circa 35 wetten, 120 AMvB's en 120 ministeriŰle regelingen en totaal zo'n 4700 artikelen.
Al geruime tijd wordt dit complex regelgeving aangeduid als omgevingsrecht. De bundeling ervan inÚÚn Omgevingswet is nodig omdat de huidige wetgeving niet meer goed aansluit op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Het vergunningenstelsel is sedert 2010 al aanmerkelijk verbeterd door de Wabo. Maar iniatiefnemers van activiteiten hebben nog steeds te maken met te veel verschillende gezagsinstanties, procedures, planvormen en regels. Het huidige omgevingsrecht is te versnipperd en niet inzichtelijk genoeg. Bovendien ligt de balans te veel bij zekerheid en te weinig bij groei die gericht is op duurzame ontwikkeling.  

Het stelsel in de Omgevingswet gaat uit van een paradigmawisseling: van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling.  

In deze uitgave wordt het ontwerp van de Omgevingswet, vervat in 23 hoofdstukken en 350 artikelen, per artikel toegelicht en per artikellid voorzien van een uitleg. Deze uitleg is vooral ontleend aan de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp en aan de nota's van wijziging (Kamerstukken II, 33 962) tot en met mei 2015.
Auteurs zijn dr. J.W. van Zundert en mr. A.Ch. Fortgens, die beiden een jarenlange ervaring hebben met het omgevingsrecht.