Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht

Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht
Titel: Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht
Bestelnr.: 9789046605912
Uitgever: Maklu, Uitgever
Prijs : € 39,00
Dit artikel is leverbaar binnen twee werkdagen.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Over het boek:
In de huidige globale economie zijn de gevolgen van onvoorziene omstandigheden dikwijls groter van omvang dan vroeger. De dagelijkse pers bericht over tal van onvoorziene omstandigheden waardoor de verwachtingen van contractspartijen gefrustreerd kunnen raken. De hierbij betrokken belangen zijn vaak immens. Een gascontract dat de jaarlijkse prijs van het gas afhankelijk stelt van de beslissing van een minister van economische zaken, die op zeker moment de markt privatiseert en geen gasprijs meer vaststelt, moet zonder meer aangepast kunnen worden wegens onvoorziene omstandigheden en dat gebeurt dan ook. 

In deze tijd van economisch zwaar weer rust op rechters en arbiters grotere druk om een contract door wijziging of ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden te corrigeren. 

De mogelijkheid dat een onvoorziene omstandigheid de uitvoering van de overeenkomst verstoort en dat een wijziging zich opdringt, is reŽel. Flexibiliteit, samenwerking en aanpassing behoren tot de essentie van de overeenkomst. Een dergelijke visie gedijt goed in een steeds meer aan redelijkheid en billijkheid onderworpen contractenrecht. 

Toch geldt economisch zwaar weer in het algemeen niet als een onvoorziene omstandigheid die correctie van het contract rechtvaardigt. De realiteit gebiedt te zeggen dat de wijziging of ontbinding van overeenkomsten wegens onvoorziene omstandigheden uitzondering blijft en ongewijzigde instandhouding de regel. Dat is maar goed ook. Het adagium pacta sunt servanda refereert niet alleen aan departijautonomie en de verbindende kracht, maar ook aan de notie van solidariteit en aan het vertrouwensbeginsel. Men laat zijn contractspartner niet vallen, ook niet als het moeilijk wordt. Omgekeerd mag men in redelijkheid vertrouwen op het gegeven woord. Maar er zijn grenzen. 

Het zijn deze grenzen die in deze bundel, geschreven naar aanleiding van de traditionele stafuitwisseling van Leidse en Gentse privatisten die laatst in Leiden plaatsvond, worden opgezocht. 

Over de auteur(s):
Prof. mr. H.J. Snijders is hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem en in de Rechtbank te Den Haag, en vertegenwoordiger van Nederland in de United Nations Commission on International Trade Law (Working Group II on Arbitration and Conciliation).
Dr. P.C.J. De Tavernier is universitair docent aan de Universiteit Leiden, afdeling Burgerlijk- en Burgerlijk Procesrecht (departement Civiel Recht). Zijn publicaties situeren zich voornamelijk in het domein van het aansprakelijkheidsrecht.