Beppie's kookschrift

Beppie's kookschrift
Titel: Beppie's kookschrift
Bestelnr.: 9789071501937
Uitgever: Street Level Publishers The Netherlands
Prijs : € 21,00
Dit artikel is leverbaar binnen 24 uur
bij een bestelling voor 17:00 uur.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

De gerechten in dit kookschrift zijn één op één overgenomen uit het oorspronkelijke, door Bep tijdens haar jaren op de ULO (1934-1938) geschreven kookschrift.

Je kunt het je, anno 2017, eigenlijk niet meer voorstellen. Leven zonder een
smartphone, iPod, iPad, (verschillende) auto('s) voor de deur of zelfs laptop of PC. Maar ook digitale fotografie, drones en smartwatches gaan steeds meer standaard deel uitmaken van onze bezittingen. Toch is het pas zo'n 80 jaar geleden dat het dagelijkse leven van onze voorouders, waaronder Maria Elisabeth Jacobs (roepnaam: Bep), de tante van de samensteller van dit kookschrift, er heel anders uitzag. 

De gerechten in dit kookschrift zijn één op één overgenomen uit het oorspronkelijke, door Bep tijdens haar jaren op de ULO geschreven kookschrift. Oude spelling en schrijf- of taalfouten zijn dan ook bewust door de samensteller overgenomen om de authenticiteit te bewaren. Zo schreef Bep 'vlees' meestal zoals wij dit vandaag de dag ook doen, maar een enkele keer schreef zij 'vleesch'. In het bij de totstandkoming van dit kookschrift gebruikte boekje 'Garneeren en Etaleeren in het Slagersbedrijf' (1937 / 1942) is de 'oude spelling' gebruikt en ook die teksten zijn in Beppie's Kookschrift authentiek overgenomen. Door de authentieke teksten over te nemen blijven deze hun oorspronkelijke, historische waarde houden en wordt er respect betoond aan de vroegere tijden. Het is echter niet zo dat door deze authentieke teksten te handhaven de tekst niet of slecht leesbaar zou zijn. De niet meer gangbare ingrediënten of woorden zijn in een verklarende woordenlijst achterin het kookschrift opgenomen. 

In dit kookschrift ligt de nadruk op de gerechten zoals Bep deze tijdens haar lessen
op de ULO moest uitwerken. Simpele gerechten met betaalbare ingrediënten, die
duidelijk de maatschappelijke en economische situatie van die tijd weergeven. Naast
de gerechten echter heeft de samensteller van Beppie's Kookschrift ervoor gekozen
om ook diverse onderwerpen uit het dagelijkse leven in de jaren '30 te belichten.
De jaren '30 stonden grotendeels in het teken van de (wereldwijde) crisis. Elders in dit kookschrift is hier een kader aan gewijd. De samensteller van dit kookschrift vond het evenwel opvallend dat er tijdens deze crisistijd toch veel ontwikkelingen plaatsvonden die in latere tijden van groot belang blijken te zijn geweest. In de vliegtuigindustrie vonden veel ontwikkelingen plaats, maar ook in de auto-industrie. Zo werd in de jaren '30 de eerste dieselmotor in een productie-auto toegepast. Vandaag de dag is de dieselmotor (vrachtwagens, bussen en personenauto's) niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Aan de bijzonderheden uit de jaren '30 zijn meerdere kaders gewijd, zoals communicatie, theater, muziek, en de omgangsvormen in die tijd. 

In het oorspronkelijke kookschrift werden alle gerechten door elkaar heen
weergegeven, op volgorde van de behandelde gerechten in de les. De samensteller
van Beppie's Kookschrift heeft er, om in deze hectische tijd sneller het gerecht te
kunnen vinden wat wordt gezocht, voor gekozen om de diverse gerechten in te
delen in groepen (hoofdstukken). Daarnaast is er achterin als extra zoekhulp een
trefwoordenregister opgenomen. 

In de eerste twee hoofdstukken, herkenbaar aan een * achter de naam, zijn
gerechten opgenomen die zijn zoals gezegd overgenomen uit 'Garneeren en Etaleeren in het Slagersbedrijf'. Naast de bereiding van de vermelde gerechten, wordt uitgelegd op welke manier sommige gerechten het beste gepresenteerd kunnen worden. 

Alle gerechten in dit kookschrift zijn bedoeld voor 4 personen. Wel zij hierbij
opgemerkt dat in vroeger tijden veelal grotere porties werden gemaakt omdat er
meer lichamelijke arbeid werd verricht en er dus vaak meer eetlust was. Ook kende men vroeger onze huidige 'tussendoortjes' niet, en werden er slechts 3 maaltijden per dag genuttigd. Het kan dus zijn dat de lezer bij het maken van de gerechten de hoeveelheid ingrediënten evenredig moet aanpassen. 

De samensteller van dit kookschrift hoopt dat de lezer zijn eigen ervaringen en foto's aan het kookschrift wil toevoegen, zodat het voor iedere gebruiker afzonderlijk een persoonlijk naslagwerk wordt. Na ieder hoofdstuk is voldoende ruimte open gelaten voor de eigen aantekeningen, gerechten of foto's.