Jurispudentie en regelgeving / Algemene inleiding bekendmaking; uitnodiging tot inschrijving, inschrijving bekendmaking uitnodiging tot inschrijving 16

Jurispudentie en regelgeving / Algemene inleiding bekendmaking; uitnodiging tot inschrijving, inschrijving bekendmaking uitnodiging tot inschrijving 16
Titel: Jurispudentie en regelgeving / Algemene inleiding bekendmaking; uitnodiging tot inschrijving, inschrijving bekendmaking uitnodiging tot inschrijving 16
Auteur: M.A. van Wijngaarden
Bestelnr.: 9789077320860
Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.
Prijs : € 91,70
Dit artikel is naar verwachting leverbaar vanaf 18 december 2013.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende standaardvoorwaarden in de bouw, waarvan de plaats steeds belangrijker blijft te worden 

Het commentaar van de schrijver op elk van deze standaardvoorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die welke niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en het Arbitrage-Instituut Bouwkunst. 

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.
 

Deel 16 behandelt: 

Hoofdstuk 41: Algemene inleiding tot het aanbestedingsrecht
Hoofdstuk 42: De bij een aanbesteding spelende bekendmaking, uitnodiging tot inschrijving en de inschrijving 

Bij de zesde druk 

Sinds de verschijning van de vijfde druk van de delen 16 tot en met 18 in 2008 is de jurisprudentie op het gebied van het aanbestedingsrecht wederom enorm toegenomen. De toename betrof - eveneens wederom - met name de meer formele kanten van het aanbestedingsrecht en minder de vragen naar de selectie- en gunningscriteria. De toename heeft dan ook vooral geleid tot een uitbreiding van de delen 16 tot en met 18, hetgeen conform de voorzichtige voorspelling in het voorwoord van de vijfde druk van de delen 16 tot en met 18 Hoofdstukken Bouwrecht was. De opgenomen jurisprudentie is relevant voor alle overheidsaanbestedingen en uitdrukkelijk niet alleen voor bouwgerelateerde opdrachten.
 

Over de auteurs
Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft