?çimde ya?ad???m sava?lar

?çimde ya?ad???m sava?lar
Titel: ?çimde ya?ad???m sava?lar
Auteur: Fatma ?ahin
Bestelnr.: 9789081704946
Uitgever: Fatma Sahin
Prijs : € 16,95
Dit artikel is naar verwachting leverbaar vanaf 2 juli 2018.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Rüya günlü?ü
Rüyalar bir hikaye anlat?rlar, rüyalar bir haber, bir bak?? a???? verirler. Bu rüyalar 'k?tü kad?n elinde, karanl?kta tutsak' olmu? bir ruh ile ba?lant?l?d?rlar. Bu rüyalar k?sa hikayelerden olu?maktad?r. Okumaya ba?laman?zla birlikte sizi kaybolmu? ruh'un, ba?rolde olan Ersin'in dünyas?na getirecektir. Ersin derin bir dengesizlik ya?ar, ya?am ve hayatta kalabilme sava?? verir. Ersin yüksek karanl?k güclerin aras?nda, var olan ve olmayan? ay?rt edebilemenin zorlu?unu ya?ar. Ersin'e yard?m etmek i?in Allah bir mele?e rüyas?nda ilham verir. Melek dualar? ile Ersinin yan?nda olur. Bu rüya günlü?ü kitab? Ersin'e bir izlenim, ?ifa ve korunma dualar? sunar. Bu ikilinin aras?ndaki kuvvetli ruhsal ba??n olu?unun Allah'tan Ersin'e gelen ve g?stermek istedi?i ger?ek sevgi ?????d?r. Mele?in Allah'?na olan a?k? onu ????? bulman?n ve yard?m aray???na yol a?m??t?r. Melek ümidini b?rakmaz. ?nsan o?ullar?ndan birbirlerini sevmelerini ve birbirlerine el uzatmalar?n? ister.

I??k ?emberini büyütmek i?in yard?m edin, benim elimi tutarm?s?n?z?
Allah yar ve yard?c?m?z olsun, Amin!
Fatma ?ahin