Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening & Bouw

Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening & Bouw
Titel: Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening & Bouw
Auteur: C.W.M. van Alphen
Bestelnr.: 9789491073205
Uitgever: Berghauser Pont Publishing
Prijs : € 59,00
Dit artikel is naar verwachting leverbaar vanaf 12 september 2014.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking. Vanwege het overgangsrecht, dat regelt dat aanvragen en ontwerp-bestemmingsplannen van vˇˇr de datum van inwerkingtreding volgens het oude recht behandeld worden, heeft men in de praktijk van de rechtspraak nog veel te maken met de oude wet de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dat geldt ook voor de Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht. Deze wet is weliswaar op 1 oktober 2010 in werking getreden maar toch is er nog steeds veel jurisprudentie over de 'oude' bouw- of aanlegvergunning. Wat betreft het vergunningsvrij bouwen zijn alleen die uitspraken nog opgenomen die ook nog relevant zijn onder het Besluit omgevingsrecht.

Jurisprudentie RO & Bouw 2011 / 2012 bevat alle relevante jurisprudentie sinds de inwerkingtreding van de Wro en de Wabo en houdt daarnaast rekening met jurisprudentie betreffende het overgangsrecht. De jurisprudentiebundel geeft een overzicht van de relevante jurisprudentie op thema. 

Daarbij vindt u bij iedere samenvatting een overzicht van trefwoorden en relevante wetsartikelen.Tevens geeft deze uitgave een korte toelichting op de Wet ruimtelijke ordening de bestuurlijke lus in de Algemene wet bestuursrecht de Crisis- en Herstelwet en de Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht en worden de trends in de recente rechterlijke uitspraken over deze wetten belicht. 

Deze jurisprudentiebundel kan dienen als naslagwerk bij veel voorkomende vraagstukken in de bestuursrechtelijke praktijk en bij het onderwijs op het gebied van het omgevingsrecht. 

Onder redactie van: mr. C.W.M. van Alphen